ทช.อุทัยธานี ร่วมงาน "วันรวมน้ำใจสู่กาชาด"     ทชจ.อุทัยธานี ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๔     ทชจ.อุทัยธานี จัดกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๔     ทชจ.อุทัยธานี. ร่วมกับ สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี มอบถุงยังชีพให้กับราษฎรผู้ประสบอุทกภัย     ทช.อุทัยธานี ทำงานเชิงรุกพบประชาชนผู้ใช้เส้นทาง     ทชจ.อุทัยธานี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ     ทช.อุทัยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ     ผอ.ทชจ.อุทัยธานี จัดประชุมการถ่ายโอนถนนให้แก่ อปท.     ทช.อุทัยธานี ร่วมงาน "ทางหลวงชนบทหมายเลข 8 เกมส์"     ทช.อุทัยธานี จัดกิจกรรมโครงการ "รักษ์ทาง-รักถิ่น" ถนนสวยงาม    

ราคาวัสดุก่อสร้าง

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมภาษี) ของจังหวัด อุทัยธานี เดือนธันวาคม ปี 2551
 
ราคา : บาท 
ลำดับ รายการ หน่วย เดือนก่อนหน้า ธันวาคม  
1  คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.  ก้อน  3.98    3.98      
2  คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.  ก้อน  8.18    8.18      
3  อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.  ก้อน  .87    .87      
4  เสารั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม. ท่อน  130.84    130.84      
5  เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม. ตัน  26,931.77    27,212.46  1.04   
6  เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม. ตัน  25,177.98    25,490.13  1.24   
7  เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม. ตัน  24,975.45    25,150.84  .70   
8  เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม. ตัน  26,029.91    26,478.50  1.72   
9  เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม. ตัน  28,972.43    28,972.43      
10  เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม. ตัน  27,943.93    27,943.93      
11  เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.  ตัน  28,097.38    28,097.38      
12  เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.  ตัน  26,321.86    26,716.88  1.50   
13  ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18) กก.  50.47    50.47      
14  เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก./ท่อน ท่อน  476.64    406.55  -14.71   
15  เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 24.4 กก. ท่อน  588.79    542.06  -7.94   
16  เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 32.8 กก. ท่อน  691.59    635.51  -8.11   
17  เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 27.2 กก. ท่อน  598.13    542.06  -9.37   
18  เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก. ท่อน  691.59    616.82  -10.81   
19  ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร ท่อน  156.54    128.51  -17.91   
20  ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร ท่อน  186.92    147.20  -21.25   
21  ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร ท่อน  317.76    310.75  -2.21   
22  ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร ท่อน  411.22    401.87  -2.27   
23  ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 3" x 3" ยาว 6 เมตร ท่อน  766.36    728.97  -4.88   
24  ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1/2 นิ้ว ท่อน  345.79    345.79      
25  ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 3/4 นิ้ว ท่อน  425.24    425.24      
26  ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1นิ้ว ท่อน  607.48    607.48      
27  ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 1/4 นิ้ว ท่อน  859.81    859.81      
28  ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 1/2 นิ้ว ท่อน  1,028.04    1,028.04      
29  ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 2 นิ้ว ท่อน  1,401.87    1,401.87      
30  ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 2 1/2 นิ้ว ท่อน  1,728.97    1,728.97      
31  ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 3 นิ้ว ท่อน  2,224.30    2,224.30      
32  ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 4 นิ้ว ท่อน  3,177.57    3,177.57      
33  ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 1/2 นิ้ว อัน  14.95    14.95      
34  ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 3/4 นิ้ว อัน  20.56    20.56      
35  ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 1 นิ้ว อัน  35.51    35.51      
36  ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ศก. 1/2 นิ้ว อัน  16.82    16.82      
37  ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ศก. 3/4 นิ้ว อัน  22.90    25.70  12.23   
38  ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ศก. 1 นิ้ว อัน  42.99    42.99      
39  สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1/2 นิ้ว อัน  24.77    24.77      
40  สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 3/4 นิ้ว อัน  35.51    30.84  -13.15   
41  สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1 นิ้ว อัน  62.15    62.15      
42  ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย ท่อน  58.88    58.88      
43  ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย ท่อน  68.22    68.22      
44  ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย ท่อน  94.39    94.39      
45  ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 /2 " ตราเสือ ท่อน  49.53    49.53      
46  ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 /4 " ตราเสือ ท่อน  59.81    59.81      
47  ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 " ตราเสือ ท่อน  94.39    94.39      
48  ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2 " ตราช้าง ท่อน  158.88    158.88      
49  ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 " ตราช้าง ท่อน  242.99    242.99      
50  ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 1/2 " ตราช้าง ท่อน  401.87    401.87      
51  ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 " ตราช้าง ท่อน  560.75    560.75      
52  ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 " ตราช้าง ท่อน  892.52    892.52      
53  ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย อัน  4.67    4.67      
54  ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย อัน  5.61    5.61      
55  ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย อัน  9.35    9.35      
56  ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2" ตราช้าง อัน  5.61    5.61      
57  ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4" ตราช้าง อัน  5.61    5.61      
58  ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1" ตราช้าง อัน  7.48    7.48      
59  ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/4 " ตรา ช้าง อัน  11.21    11.21      
60  ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2 " ตรา ช้าง อัน  13.55    13.55      
61  ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 " ตรา ช้าง อัน  19.16    19.16      
62  ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 1/2 " ตรา ช้าง อัน  32.71    32.71      
63  ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 " ตรา ช้าง อัน  51.40    51.40      
64  ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 " ตรา ช้าง อัน  88.79    88.79      
65  ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย อัน  4.67    4.67      
66  ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย อัน  5.61    5.61      
67  ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย อัน  9.35    9.35      
68  ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2" ตราช้าง อัน  5.61    5.61      
69  ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4" ตราช้าง อัน  5.61    5.61      
70  ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1" ตราช้าง อัน  9.35    9.35      
71  ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/4 " ตรา ช้าง อัน  15.89    15.89      
72  ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2 " ตรา ช้าง อัน  21.50    21.50      
73  ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 " ตรา ช้าง อัน  30.38    30.38      
74  ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 1/2 " ตรา ช้าง อัน  59.82    59.82      
75  ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 " ตรา ช้าง อัน  79.44    79.44      
76  ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 " ตรา ช้าง อัน  151.87    151.87      
77  ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2 " ตราช้าง อัน  5.61    5.61      
78  ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4 " ตราช้าง อัน  7.48    7.48      
79  ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 " ตราช้าง อัน  14.02    14.02      
80  ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/4 " ตราช้าง อัน  18.69    18.69      
81  ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2 " ตราช้าง อัน  27.57    27.57      
82  ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 " ตราช้าง อัน  42.06    42.06      
83  ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 1/2 " ตราช้าง อัน  85.52    85.52      
84  ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 " ตราช้าง อัน  151.87    151.87      
85  ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 " ตราช้าง อัน  325.70    325.70      
86  มุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาดกว้าง 90 ซม ยาว 30 เมตร สีขาว ม้วน  2,242.99    2,242.99      
87  ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 14 กก.  50.94    50.94      
88  ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 18 กก.  46.73    46.73      
89  แผ่นฉนวนกันความร้อน ขนาด 66 ซม. x 4 ม. หนา 3 นิ้ว ตราช้าง แผ่น  307.48    307.48      
90  กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ซีแพคโมเนีย ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง แผ่น  10.28    10.28      
91  ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง แผ่น  32.71    32.71      
92  ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง แผ่น  32.71    32.71      
93  ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง แผ่น  46.73    46.73      
94  ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง แผ่น  54.21    54.21      
95  กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง  แผ่น  50.00    50.00      
96  ครอบมุมกระเบื้องซีเมนต์ใยหิน ลอนคู่ ขนาด 50x45 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง  แผ่น  49.07    49.07      
97  เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ไม่ชุบสี ลอนเล็ก-ใหญ่ หนา 0.20 มม. เบอร์ 35 ขนาด 2.5' x 5'-10' ฟุต  19.53    19.53      
98  กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 4 มม. ตราช้าง แผ่น  144.86    144.86      
99  แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. แผ่น  163.55    163.55      
100  แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. แผ่น  182.24    182.24      
101  แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม แผ่น  233.64    233.64      
102  เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 3 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 70 กก./แผ่น แผ่น  2,149.53    1,794.39  -16.52   
103  เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 6 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 140 กก./แผ่น แผ่น  3,887.85    3,514.02  -9.62   
104  กระจกใส หนา 5 มม. ตร.ฟุต  25.70    25.70      
105  กระจกใส หนา 6 มม. ตร.ฟุต  32.71    32.71      
106  กระเบื้องแผ่นเรียบ ขนาด 120 x 120 x 0.40 ซม. ตราช้าง แผ่น  136.45    136.45      
107  กระเบื้องแผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 x 0.60 ซม. ตราช้าง แผ่น  233.64    233.64      
108  กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตร.ม.  140.19    140.19      
109  กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 12" x 12" ตร.ม.  140.19    140.19      
110  กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตร.ม.  151.87    151.87      
111  กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตร.ม.  161.22    161.22      
112  กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตร.ม.  154.21    154.21      
113  กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10" ตร.ม.  181.78    170.10  -6.43   
114  ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร ลบ.ฟ.  453.27    453.27      
115  ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร ลบ.ฟ.  439.25    439.25      
116  ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร ลบ.ฟ.  439.25    439.25      
117  ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร ลบ.ฟ.  500.00    500.00      
118  ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 4" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร ลบ.ฟ.  500.00    500.00      
119  ไม้กะบาก ไม่ไส ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร ลบ.ฟ.  455.61    455.61      
120  ไม้กะบาก ไม่ไส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร ลบ.ฟ.  475.70    475.70      
121  ไม้กะบาก ไม่ไส ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร ลบ.ฟ.  475.70    475.70      
122  ไม้กะบาก ไม่ไส ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร ลบ.ฟ.  472.90    472.90      
123  สีเคลือบน้ำมันชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราไอ ซี ไอ ดูลักซ์ กระป๋อง  635.51    635.51      
124  สีน้ำพลาสติกทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตราซุปเปอร์โค้ท กระป๋อง  261.68    261.68      
125  สีน้ำพลาสติกทาภายใน ขนาด 18.925 ลิตร ตราซุปเปอร์โค้ท กระป๋อง  1,214.95    1,214.95      
126  สีน้ำพลาสติกทาภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราซุปเปอร์โค้ท กระป๋อง  345.79    345.79      
127  สีน้ำพลาสติกทาภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร ตราซุปเปอร์โค้ท กระป๋อง  1,495.33    1,495.33      
128  แลกเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ กระป๋อง  434.58    434.58      
129  กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว โหล  67.29    67.29      
130  กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว โหล  67.29    67.29      
131  กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว โหล  66.36    66.36      
132  กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว โหล  65.42    65.42      
133  บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม. ตรา...... บาน  700.93    700.93      
134  บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. ตรา....... บาน  822.43    822.43      
135  บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม. ตรา....... บาน  616.82    616.82      
136  บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. ตรา....... บาน  598.13    598.13      
137  บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. ตรา....... บาน  635.51    635.51      
138  วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"  ชุด  911.22    911.22      
139  น๊อตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว กก.  77.11    77.11      
140  ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว กก.  48.29    46.73  -3.23   
141  ตะปูตอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4" กก.  66.98    66.98      
142  ตะปูตอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13 กล่อง  16.82    16.82      
143  ตะปูเกลียว ขนาด 3" ตัว  2.80    2.80      
144  ตะปูเกลียว ขนาด 4" ตัว  3.27    3.27      
145  ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6" อัน  3.58    3.58      
146  ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8" อัน  4.05    4.05      
147  บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว ตราวิทโก้ ชุด  74.77    74.77      
148  บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว ตราวิทโก้ ชุด  88.79    88.79      
149  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง ตัน  2,710.28    2,523.36  -6.90   
150  ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง ตราเสือ ตัน  2,579.44    2,579.44      
151  น้ำยาประสานท่อ พีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย กระป๋อง  84.11    84.11      
152  ทรายหยาบ ลบ.ม.  233.64    233.64      
153  ทรายละเอียด ลบ.ม.  327.10    327.10      
154  หินย่อย เบอร์ 1 ราคาขายส่งรวมค่าขนส่งระยะทางประมาณ 10 กม. ลบ.ม.  373.83    373.83      
155  หินย่อย เบอร์ 2 ราคาขายส่งรวมค่าขนส่งระยะทางประมาณ 10 กม. ลบ.ม.  373.83    373.83      
156  ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว อัน  121.50    121.50      
157  ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบอะครีลิค ขนาด 1/2 นิ้ว อัน  168.22    168.22      
158  ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 33 ซม. ศก. 80 ซม. อัน  102.80    102.80      
159  ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป ศก. 80 ซม. อัน  102.80    102.80      
160  ถังเก็บน้ำแสตนเลส ขนาดจุ 1,100 ลิตร รุ่น DMCB 1100 พื้นนูน รวมขาตั้ง ตราเพชร ใบ  11,682.24    11,682.24      
161  สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. ม้วน  1,214.95    1,214.95      
162  สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. ม้วน  1,714.02    1,714.02      
163  สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวล์ต ขนาด 1x1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. ม้วน  539.26    539.26      
164  สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวล์ต ขนาด 1x2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. ม้วน  803.74    803.74      
165  สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง ตราเนชั่นแนล อัน  32.71    32.71      
166  สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง ตราพานาโซนิค อัน  32.71    32.71      
167  เต้ารับ (เดี่ยว) แบบฝังในผนัง ตราเนชั่นแนล อัน  32.71    32.71      
168  เต้าเสียบ แบบ 2 ขา ตราเนชั่นแนล อัน  32.71    32.71      
169  บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตราฟิลิปส์ อัน  88.79    88.79      
170  สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์ อัน  12.15    12.15      
171  หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์ หลอด  48.60    48.60      
172  หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราโตชิบา  หลอด  42.06    42.06      
173  หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราฟิลิปส์ ดวง  16.82    16.82      
174  หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราซุบเปอร์แลมป์ ดวง  14.02    14.02      
175  หลอดประหยัดไฟ(หลอดตะเกียบ) ขนาด 14 วัตต์ ตราฟิลิปส์ ดวง  74.77    74.77      
176  โถส้วมธรรมดานั่งยองไม่มีฐาน แบบราดน้ำ เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 211 ชิ้น  420.56    420.56      
177  ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 307 ชิ้น  672.90    672.90      
178  อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 013 ชิ้น  551.40    551.40      
179  ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 805 ชิ้น  172.90    172.90      
180  ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ขนาด 6 x 6 นิ้ว ตราคอตโต้ รุ่น C 814 ชิ้น  149.53    149.53      
* หมายถึงราคา Price List