home

วันที่ 26 ก.ค. 2561 นายอนุเทพ อุตมกูล ผอ.ขทช.อน พร้อมข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกท่าน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 ก.ค.2561 โดยร่วมใจภักดิ์สำนึกในพระม

วันที่ : 26 ก.ค. 2561 14:00

วันที่ 3 ก.ค. 2561 นายอนุเทพ อุตมกูล ผอ.ขทช.อน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการ ออกตรวจสอบโครงการยกระดับมาตรฐานทางงบกรมทางหลวงชนบทและงบพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ : 03 ก.ค. 2561 15:15

" รณรงค์ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก 4 ประการ "

วันที่ : 29 มิ.ย. 2561 13:15

แขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี โดยหมวดบำรุงทางหลวงชนบทอุทัยธานี ตรวจประเมินพื้นที่จุดเสี่ยงที่ได้รับการร้องขอให้แก้ไขจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม

วันที่ : 25 มิ.ย. 2561 16:30

ตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานเพื่อสร้าง เอกลักษณ์ ทช.ส่วนกลาง (ครั้งที่ 1 )

นายภูมิรัฐ  ทองอุดม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเเละเเผนงาน สำนักฝึกอบรม เเละคณะผู้ติดตาม  ตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานเพื่อสร้าง เอกลักษณ์ ทช.ส่วนกลาง ครั้งที่ 1 โดยมี นาย อนุเทพ อุตมกูล ผอ.ขทช.อน เเละ ข้าราชการพนักงาน ทุกท่าน ให้การต้อนกรับในครั้งนี้ ณ เเขวงทางหลวงชนบทอุทัยธธานี

วันที่ : 25 มิ.ย. 2561 09:00

ข่าวทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์....กรมทางหลวง จัดประกวดตราสัญลักษณ์ (logo)

ขอเชิญชวนประชาชน ข้าราชการ นิสิต นักศึกษา องค์กรของรัฐเเละเอกชน ร่วมประกวดตราสัญลักษณ์กรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 25 มิ.ย. 2561 16:15

เเขวงทางหลวงชนบทอทุทัยธานี ร่วมกับ เทศบาลหาดทนง เปิดหน่วยบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560

วันที่ : 11 เม.ย. 2560 13:15

ครุภัณฑ์ชำรุด (จำหน่ายบัญชีปี 57)

ครุภัณฑ์ชำรุด (จำหน่ายบัญชีปี 57)

วันที่ : 16 ก.ย. 2558 07:15

ข่าวทั้งหมด

อินทราเน๊ต

 

home